KIỂM TRA MỨC ĐỘ MẮC BỆNH

Thời gian mỗi lần quan hệ?

Từ 1-3 phút Từ 3-5 phút
Từ 5-7 phút Từ 7-10 phút

Tuổi của bạn ?

Từ 20 - 25 tuổi Từ 25 - 30 tuổi
Từ 30 - 35 tuổi Trên 35 tuổi

Bạn bị đi tiểu đêm?

không

Bạn bị đi tiểu buốt ?

Không

Trước kia có thủ dâm không?

không

Bạn hay uống rượu bia?

Không